ÚvodBlogOnline marketingSEOPojmy v SEOTechnické SEOTechnický audit SEO - 2

Kontrola technických prvků na stránce

Tímto článkem pokračujeme praktické kroky technického auditu SEO. Je důležité nezanedbat kontrolu základních on-page prvků. I když někteří SEO specialisté tvrdí, že problémy jako ty s meta popisy nejsou zas tak závažné, my se domníváme, že tvoří nedílnou součást správné SEO péče o web.

John Mueller z Googlu kdysi řekl, že mít na webové stránce více H1 značek není problém. Představme si ale SEO jako bodový systém. Pokud vy a váš konkurent máte stránky, které jsou ve výsledcích vyhledávání (SERP) na stejné pozici, může se stát, že i zdánlivě drobné problémy rozhodnou o tom, kdo bude nahoře. Proto bychom se měli starat i o ty nejzákladnější věci.

Podívejme se na následující prvky:

  • Názvy stránek a title tagy
  • Meta popisy
  • Canonical tagy
  • Hreflang tagy
  • Strukturovaná data

Názvy stránek a title tagy - důležitost: Střední

Title tagy mají větší hodnotu, než se jim obecně přiznává. Informují Google i návštěvníky stránky o tom, o čem stránka je. Zde je příklad:

Title tag v Google vyhledávání

Takto to vypadá v čistém HTML:

<title>Jak vytvořit dokonalý SEO Title Tag (Náš 4krokový proces)</title>

V posledních letech vyvolaly title tagy hodně debat v SEO světě. Google totiž váš title tag může změnit, pokud se mu nelíbí. Například když je příliš dlouhý. Toto je jeden z problémů, na který vás upozorní například Analýza URL v Collabimu nebo Site Audit v Ahrefs.

Title tag přepsaný Googlem je dobré zkontrolovat - zda všechny vaše stránky mají title tagy a zda žádný z nich není delší než 60 znaků.

Meta popisy - důležitost: Nízká

Meta popis je HTML atribut, který popisuje obsah stránky. Může být zobrazen jako snippet (úryvek) pod title tagem ve výsledcích vyhledávání, aby dal další kontext.

Meta popis v Google vyhledávání

Pokud má váš web zajímavý meta popis, více návštěvníků na něj klikne z výsledků vyhledávání. Přestože Google zobrazuje meta popisy jen 37 % času, je důležité, aby vaše klíčové stránky měly ty skvělé.

S Collabimem nebo Ahrefs můžete zjistit, jestli některým stránkám chybí meta popisy, nebo jestli jsou příliš dlouhé či krátké.

Chybějící meta popisy

Nicméně, psaní meta popisů není jen o vyplňování místa. Je to o tom, jak nalákat potenciální návštěvníky webu.

Canonical tagy - důležitost: Vysoká

Canonical tag (rel="canonical") určuje hlavní verzi pro duplicitní nebo téměř duplicitní stránky. Pokud máte obsah dostupný pod několika URL, měli byste používat canonical tagy.

Jak funguje kanonizace

Canonical tagy jsou důležitou součástí SEO, hlavně proto, že Google nemá rád duplicitní obsah. Také špatné použití canonical tagů (nebo jejich nevyužití vůbec) může vážně ovlivnit váš crawl budget.

Pokud roboti ztrácí čas procházením duplicitních stránek, může to znamenat, že přehlížejí stránky, které jsou důležité.

S pomocí Collabimu nebo Ahrefs můžete zjistit, kde máte problémy s duplicitním obsahem. Např. v Ahrefs je to v: Site Audit > Reports > Duplicates > Issues.

Internacionální SEO: hreflang tagy - důležitost: Vysoká

Hreflang tag je nezbytný pro weby v různých jazycích. Jestliže máte mnoho verzí téže stránky v různých jazycích nebo pro různé části světa – například jednu verzi v angličtině pro USA a jednu verzi ve francouzštině pro Francii – potřebujete hreflang tagy.

Překládání webové stránky je náročné a nákladné, ale zlepšuje uživatelskou zkušenost tím, že se přizpůsobuje uživatelům, kteří konzumují obsah v různých jazycích.

Díky hreflang tagům se navíc sdílí signály o hodnocení mezi stránkami v různých jazycích, což může mít přímý dopad na hodnocení.

Problémy s hreflang tagy můžete najít v sekci Site Audit v Ahrefs pod lokalizací.

Strukturovaná data - důležitost: Vysoká

Strukturovaná data, často označovaná jako schéma markup, mají v SEO řadu významných využití.

Nejčastěji se strukturovaná data používají k získání rozšířených výsledků (rich snippets) nebo funkcí v panelu znalostí. Například když pracujete s recepty, dostanete více detailů o každém výsledku, jako je hodnocení.

Recepty s využitím strukturovaných dat Díky strukturovaným datům může Google lépe porozumět nejen vašemu webu, ale i detailním informacím jako jsou autoři, což může pomoci jak sémantickému vyhledávání, tak zlepšení expertnosti, autority a důvěryhodnosti, známé jako E-A-T.

V současnosti je preferovaný formát pro strukturovaná data JSON-LD, takže pokud je to možné, nastavte to tak. Ale můžete se setkat také s Microdaty a RDFa.

Jako součást technického auditu byste měli testovat svá strukturovaná data. Skvělý nástroj pro toto je Classy Schema testing tool.

Nástroj pro testování schéma markupu

Svou způsobilost pro rozšířené výsledky můžete také zkontrolovat pomocí Google Rich Results Test.