ÚvodBlogOnline marketingSEOPojmy v SEOTechnické SEOGoogle Lighthouse (Pagespeed)

Google Lighthouse (Pagespeed)

Google Lighthouse je nástroj pro hodnocení kvality webových stránek a zahrnuje následující klíčové metriky, které jsou zároveň součástí technického SEO:

 1. Výkon (Performance)

  • Largest Contentful Paint (LCP): Měří, jak dlouho trvá, než se načte největší viditelný obsah na stránce. Ideálně by to mělo být do 2,5 sekundy od začátku načítání stránky.

  • First Input Delay (FID): Měří čas od kdy uživatel poprvé interaguje se stránkou (například klikne na odkaz) do chvíle, kdy prohlížeč tuto interakci skutečně zpracuje. Optimální hodnota je méně než 100 milisekund.

  • Cumulative Layout Shift (CLS): Hodnotí stabilitu layoutu stránky během načítání. Přílišné posuny prvků mohou způsobit, že uživatel omylem klikne na něco jiného, než chtěl. Hodnota CLS by měla být méně než 0,1.

 2. Přístupnost (Accessibility)

  • Zkoumá, zda jsou všechny obrázky na stránce opatřeny alternativním textem (alt textem), který popisuje obrázek pro uživatele s omezenou schopností vidět.

  • Kontroluje, zda jsou všechny formy a interaktivní prvky správně popsané a přístupné pro čtečky obrazovky.

  • Zjišťuje, zda je stránka dostatečně kontrastní pro uživatele se slabým zrakem.

 3. Nejlepší postupy (Best Practices)

  • Zkoumá, zda je web zabezpečený pomocí HTTPS.

  • Kontroluje, zda jsou všechny JavaScriptové a CSS soubory minifikované pro rychlejší načítání (a nejsou celkově zbytečně velké pro rychlé načítání).

  • Ověřuje, zda nejsou na stránce použity zastaralé API.

 4. SEO

  • Kontroluje přítomnost meta popisků, které pomáhají vyhledávačům a uživatelům lépe pochopit obsah stránky.

  • Zjišťuje, zda jsou HTML značky správně použité pro strukturování obsahu.

  • Ověřuje, zda je stránka správně optimalizována pro zobrazení na mobilních zařízeních.

 5. Progressive Web App (PWA)

  • Kontroluje, zda je stránka dostupná offline.

  • Ověřuje, zda web splňuje kritéria pro zobrazení jako nativní aplikace nasmartphonech a tabletech.

  • Zjišťuje, zda stránka reaguje rychle na uživatelské interakce.

Není to o pár parametrech..

Celkový počet měřených a vyhodnocovaných parametrů je téměř 200. Výše uvedené jsou nejvíce zřejmé, ale např. rychlost načítání je hodnocena více parametry - hodnotí se rychlost odezvy samotného serveru, čas stažení dat stránky, velikost stahovaných dát (včetně výpočtu, kolik lze ušetřit kompresí) atd.

Všechna hodnocení pomáhají tvůrcům webových stránek identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit, aby zvýšili kvalitu svého webu a zlepšili jeho pozici ve výsledcích vyhledávání.