ÚvodBlogOnline marketingSEOPojmy v SEOKlíčová slova (keywords)Objem hledání klíčových slov

Objem hledání klíčových slov: 5 věcí, které potřebujete vědět, abyste se vyhnuli chybám v SEO

Většina lidí se zaměřuje na význam metriky objemu hledání klíčových slov v rámci SEO. Tuto metriku využíváme k posouzení popularity různých klíčových slov a předpovědi návštěvnosti, kterou bychom mohli získat, pokud bychom na ně byli na prvních místech.

Nicméně začátečníci v SEO často berou tuto metriku příliš doslovně, což může vést k chybným marketingovým rozhodnutím a plýtvání cennými podnikovými zdroji.

Hledání klíčových slov je metrika SEO, která ukazuje, kolikrát za měsíc je určité klíčové slovo v dané lokalitě hledáno. Ale pozor, tato metrika se týká počtu hledání, ne počtu unikátních osob, které dané slovo vyhledávají.

Ještě několik poznatků pro lepší pochopení této metriky:

  1. Čísla hledání klíčových slov jsou roční průměry - Většina SEO nástrojů uvádí objem hledání jako roční průměr. Může to být matoucí u sezónních vyhledávacích dotazů nebo aktuálních trendů.

  2. Ne všechna hledání vedou ke kliknutí - Fakt, že lidé něco vyhledávají, neznamená, že na výsledky hledání kliknou. Podle nedávné studie v roce 2020 skončila dvě třetiny vyhledávání na Google bez kliknutí.

  3. Inzerenti mohou ukrást vaše kliknutí -  Další věcí, která vám může ukrást cenná kliknutí, jsou reklamy Google Ads. Google často zobrazuje až čtyři placené výsledky vyhledávání nad organickými výsledky.

  4. Objemy vyhledávání nejsou přesné - Google Keyword Planner je považován za nejlepší zdroj dat o hledání klíčových slov, protože pocházejí přímo od Google. Avšak čísla objemu hledání v GKP nejsou přesná. A to nemůžeme GKP ani vyčítat, protože je to nástroj pro inzerenty, ne pro SEO.

  5. Vyšší objem vyhledávání klíčových slov ≠ více návštěvnosti - Hlavním účelem metriky objemu vyhledávání klíčových slov v SEO je odhad potenciálního organického vyhledávacího provozu, který vaše stránka může získat, pokud se za dané klíčové slovo zařadí, že?

Pojďme se podívat na následující dvě klíčová slova:

Pokud srovnáme jejich globální (tj. celosvětový) objem vyhledávání, klíčové slovo "lokální SEO" se zdá být 27krát populárnější než klíčové slovo "odeslat webovou stránku do vyhledávačů".

Znamená to tedy, že stránka na 1. místě pro "lokální SEO" by měla získat mnohem více návštěvnosti než stránka na 1. místě pro "odeslat webovou stránku do vyhledávačů"?

Podívejme se na to v Collabimu nebo Ahrefs Site Explorer:

Ukázalo se, že naše předpoklady jsou naprosto mylné. Stránka na prvním místě pro klíčové slovo, které je 27krát méně populární, se zdá získávat dvakrát více návštěvnosti.

Jak je to možné?

No, to je proto, že stránky se neumisťují jen pro jedno klíčové slovo. Pokud se pozorně podíváte na výsledky popsané výše, uvidíte, že stránka na prvním místě pro "lokální SEO" se v Google umisťuje např. pro 311 klíčových slov (podívejte se na dlaždici "Organická klíčová slova"), z nichž osm z nich je na prvních 3 pozicích.

Co se týče #1 stránky pro "odeslat webovou stránku do vyhledávačů", ta se v Google umisťuje pro celkem 1 400 klíčových slov, z nichž 201 z nich je na prvních 3 pozicích.

Tento "fenomén" jsme studovali už dříve a ukázalo se, že průměrná webová stránka na první stránce výsledků vyhledávání Google se umisťuje pro stovky dalších relevantních klíčových slov. Takže pokud jde o objem vyhledávání klíčových slov, je důležité nezaměřovat se jen na jedno "hlavní" klíčové slovo, ale také na potenciál pro stovky dalších relevantních vyhledávacích dotazů.

Klíčová slova s vysokou návštěvností ≠ vyšší provoz. Někdy se zdá, že klíčová slova s velkým objemem vyhledávání neznamenají vždy větší provoz na webové stránky. Existují různé faktory, které mohou ovlivnit to, kolik provozu získáte od konkrétního klíčového slova, včetně toho, jak konkurenční je klíčové slovo, jak relevantní je vaše stránka pro klíčové slovo a zda má vaše stránka dostatečnou autoritu, aby se umístila na vysokých pozicích ve výsledcích vyhledávání.

Ne každé klíčové slovo s nízkým objemem vyhledávání je "špatné". Některá klíčová slova mohou mít nízký objem vyhledávání, ale stále mohou přinést hodnotný provoz na vaše stránky. Například klíčová slova s velmi specifickými vyhledávacími dotazy mohou mít nízký objem vyhledávání, ale mohou přinést velmi relevantní provoz, který pravděpodobně provede konverzi (např. nákup, registrace, odběr newsletteru atd.).

Doufáme, že toto vysvětlení vám pomůže lépe pochopit, jak funguje objem vyhledávání klíčových slov a jak ho můžete efektivně využít ve své strategii SEO.