ÚvodBlogOnline marketingSEOPojmy v SEONofollow

Důležitosti rel="nofollow" tagu v SEO

Nofollow odkazy jsou klíčové pro výkonnost vašeho webu ve vyhledávačích. Následujte tyto kroky, abyste správně použili nofollow odkazy a chránili svůj web před tresty od Googlu:

Seznamte se s nofollow odkazy

Nofollow odkazy jsou hypertextové odkazy s rel="nofollow" značkou. Google nepřenáší PageRank nebo kotvu textu přes tyto odkazy a ani je neprochází.

Odkazy nofollow vs. follow

Oba odkazy vypadají pro běžného uživatele stejně. Rozdíl mezi nimi je zřejmý pouze při prozkoumání HTML kódu (zda u odkazu existuje atribut rel="nofollow").

Trocha historie

Google zavedl nofollow značku v roce 2005, aby bojoval proti spamu v komentářích. Později se k nofollow značce přidaly i další vyhledávače. Ověřte si, zda jsou komentáře na vašem blogu nofollow: Najděte komentář, klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte "Prozkoumat" a podívejte se na zvýrazněný HTML kód. Pokud vidíte atribut rel="nofollow", je odkaz nofollow, v opačném případě je následován.

Placené odkazy?

Uvědomte si, jak Google bojuje proti placeným odkazům. Placené odkazy, které přenášejí PageRank, jsou porušením pokynů pro webmastery Googlu. Všechny placené odkazy by měly být nofollow. V praxi samozřejmě najdete případy porušování, protože to není vždy zřejmé. Nicméně, pokud budete na webu porušovat více pravidel Googlu, tak si jen zvyšujete pravděpodobnost, kdy se na to přijde a ztratíte tak najednou veškeré výhody získané díky SEO.

SEO a nofollow?

Přemýšlíte, zda nofollow odkazy pomáhají se SEO? Někteří uživatelé věří, že nofollow odkazy stále přenášejí určitý PageRank. Tento faktor však zůstává nejasný a měl by být brán s rezervou. Tzn. rozhodně na to nespoléhejte jako funkční techniku v rámci svého SEO. V obecnější rovině lze přemýšlet nad tím i jako zmínkách v textu, popř. souvisejících výrazech. Ty samozřejmě fungují, takže to může nepřímo budit dojem, že funguje i samotný odkaz.

Shrnutí přínosů používání nofollow

I přestože předpokládáme, že nofollow odkazy nemají přímý dopad na SEO, mohou mít nepřímý dopad:

  1. Diversifikují váš odkazový profil. Přirozené profily zpětných odkazů jsou rozmanité. Některé odkazy jsou sledovány, jiné ne. Většina zpětných odkazů ze sociálních sítí, fór, tiskových zpráv, hostujících knih a dalších zdrojů jsou nofollow.
  2. Generují provoz a provoz vede k sledovaným odkazům. Odkazy nejsou užitečné pouze pro SEO, ale také přitahují návštěvníky. Nofollow odkazy mohou nepřímo vést ke sledovaným odkazům.
  3. Chrání před tresty (bany) od Googlu. Někdy existují důvody pro placení za odkazy. Avšak sledované placené odkazy jsou proti pokynům pro webové správce Googlu. Proto je důležité provádět audit vašeho webu ohledně nofollow odkazů a eliminovat potenciální problémy.

Závěrem, nofollow odkazy hrají důležitou roli v SEO. Prioritou by mělo být budování sledovaných odkazů, které mají přímý dopad na SEO, ale nofollow odkazy mají svou roli a mohou vám nepřímo pomoci.

Nyní, když rozumíte nofollow odkazům a jejich významu pro SEO, nezapomeňte je správně používat a chránit tak váš web před možnými tresty od Googlu.