ÚvodBlogOnline marketingSEOPojmy v SEOOff-page SEO

Off-page SEO: Klíč k vyššímu hodnocení vašeho webu

Off-page SEO zahrnuje veškeré aktivity prováděné mimo váš web, které mají za cíl zlepšit jeho pozici ve výsledcích vyhledávání. Off-page SEO je důležitější než kdy dříve, protože pouze on-page aktivity nemohou zajistit úspěch vašeho webu. Je třeba se zaměřit na off-page SEO aktivity, které pomáhají vyhledávačům vnímat váš web jako autoritativní a důvěryhodný.

Podstata Off-Page SEO

V následujících bodech shrnujeme velmi stručně hlavní faktory off-page SEO.

Budování zpětných odkazů (backlinks):

 • Vysoce kvalitní odkazy z autoritativních webů
 • Strategické příspěvky hostů (guest posting)
 • Získávání odkazů z důvěryhodných "seed" webů

Zvýšení značkových vyhledávání (branded searches):

 • Investice do YouTube marketingu
 • Publikování analytických a výzkumných článků
 • Zlepšení důvěry v značku a EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness = Epertní znalost, autorita, důvěra)

Typy zpětných odkazů v SEO:

 • Do-follow: přenášejí autoritu z jednoho webu na druhý
 • No-follow: nepřenášejí autoritu

Kategorie zpětných odkazů:

 • Přirozené odkazy (natural links): získané bez žádosti
 • Ručně vytvořené odkazy (manually-built links): získané prostřednictvím aktivit budování odkazů
 • Samostatně vytvořené odkazy (self-created links): vytvořené přidáním odkazů do online adresářů nebo komentováním blogů

Interní a externí odkazy:

 • Interní odkazy (internal links): odkazy na vašem webu, které směřují na jinou stránku na stejném doménovém jméně
 • Externí odkazy (external links): odkazy, které směřují na jinou doménu

Aktivity off-site SEO mimo zpětné odkazy:

 • Sociální mediální marketing
 • Guest blogging
 • Neodkazující zmínky o značce (unlinked brand mentions)

Závěr - jak přistupovat k off-page SEO?

Off-page SEO je nezbytnou součástí úspěšné strategie pro zlepšení pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání (SERP). Spojením off-page SEO s on-page SEO a technickým SEO dosáhnete celkového úspěchu a zvýšíte viditelnost vašeho webu. Investice do kvalitních zpětných odkazů, zvýšení značkových vyhledávání a využití sociálních médií vám pomohou dosáhnout lepšího hodnocení ve vyhledávačích a tím přilákat více návštěvníků na váš web. Pamatujte, že trvalý úspěch v off-page SEO vyžaduje čas a úsilí, ale s pravidelným monitorováním a optimalizací můžete dosáhnout svých cílů a zlepšit konkurenceschopnost vašeho webu.