ÚvodBlogOnline marketingSEOTrendy v SEO2023 - SEO, generovaný obsah a klastry

Generovaný obsah, osobní zkušenost, klastry témat a jejich vliv na SEO

Integrace umělé inteligence (AI) do obsahu

Umělá inteligence pronikla do mnoha odvětví, včetně tvorby obsahu. Počet aplikací, které kombinují SEO, umělou inteligenci a psaní obsahu, roste. Smyslem je samozřejmě ušetřit spoustu času při těchto činnostech. I když nástroje využívající AI mohou být velmi efektivní při generování textu, stále je potřeba lidská kontrola, doúprava často i přeformulace některých částí textu, aby obsah byl:

 • Vysoce kvalitní (toto rozebíráme i v ostatních článcích o trendech)
 • Relevantní pro vaše cílové publikum
 • Obohacený o drobné odlišnosti a kreativitu, která souvisí s lidským psaním
 • Blízký vaší značce, abyste se odlišili od konkurence
 • Doplněný příklady, které čtenáři umožní snadno a příjemně si osvojovat nové informace

Lidští redaktoři by měli AI-generované texty kontrolovat, upravovat a finálně zpřístupnit pro cílové publikum.

Využití osobních zkušeností při tvorbě obsahu

Jedním z hlavních trendů, které ovlivní SEO v roce 2023, je začlenění osobních zkušeností do obsahu.
Když má spisovatel vlastní zkušenost (tzv. z první ruky) s daným tématem, dokáže představit originální náhledy a postoje, které by byly jinak těžko dosažitelné.

To může pomoci vytvořit obsah, který je pro čtenáře zajímavější a informativnější.

Zvýšení důvěryhodnosti - osobní zkušenost poskytuje autoritativní pohled na dané téma. To může pomoci vytvářet důvěru u čtenářů a zlepšit důvěryhodnost obsahu a tím i jeho pozici ve výsledcích vyhledávání.

Lepší znalost tématu - představením hlubšího pochopení problematiky vytváříte obsah, který je pro čtenáře užitečnější a informativnější. Tím splňujete standardy a požadavky Google ohledně kvalitního obsahu.

Při zamyšlení se nad touto problematikou každého zřejmě napadne, že velkým indikátorem pro Google bude jakákoliv forma ověření dané osoby jako tvůrce. Toto již má Google zahrnutou dlouho ve svých algoritmech, ale lze velmi pravděpodobně očekávat, že význam těchto faktorů poroste.

 

Klastry témat

Tento další SEO trend je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak uspořádat obsah podle určitých témat.
Klastry témat (topics clusters v angličtině) je způsob, jak organizovat obsah kolem jednoho hlavního tématu nebo myšlenky.

Struktura klastry (seskupení) témat se skládá z:

 • Hlavní "pilířová stránka", která se zabývá širokým tématem
 • Klastry, které se věnují specifickým aspektům hlavního tématu a jsou propojeny s hlavní "pilířovou stránkou"
 • Obsah klastrů (seskupení) by měl odkazovat zpět na hlavní obsah, zatímco hlavní obsah by měl odkazovat na jednotlivá seskupení.

Tímto způsobem pomáháte vyhledávačům lépe pochopit vztahy mezi jednotlivými tématy a kontext vaší webové stránky. To může zlepšit její viditelnost ve výsledcích vyhledávání a usnadnit návštěvníkům orientaci na webu a hledání relevantních informací.

Hlavní výhody pro SEO zahrnují:

 • Zvýšení šancí na lepší umístění ve vyhledávání: Díky lepšímu uspořádání obsahu kolem hlavních témat můžete dosáhnout lepších pozic ve výsledcích vyhledávání.
 • Zvýšení návštěvnosti: Organizace obsahu do seskupení témat může přilákat více návštěvníků, kteří hledají informace v rámci těchto témat.
 • Vylepšení uživatelského zážitku (UX = user experience): Strukturovaný obsah a jasně definovaná témata usnadňují návštěvníkům orientaci na vašem webu a nalezení informací, které hledají.

Tímto způsobem mohou klastry témat přinést řadu výhod pro SEO a celkově zlepšit online přítomnost vašeho podnikání.