ÚvodBlogOnline marketingSEOSEO podle GoogleFiltrování a omezení dat v Search Console

Filtrování a omezení dat v Google Search Console

Údaje o výkonu vyhledávání Google jsou jednou z nejpoužívanějších datových sad v konzoli Search Console. Je k ní přístup prostřednictvím sestavy "Výkon" nebo skrze rozhraní API služby Search Analytics. Cílem tohoto článku je poskytnout "hutné" vysvětlení dostupných dat a způsobu jejich zpracování. Prakticky každý v rámci "SEO" tento nástroj používáme, ale málokdo rozumí všem těmto detailům.

Základy výkonu vyhledávání

Sestava Výkon obsahuje čtyři metriky, které ilustrují změny v návštěvnosti vyhledávání v čase:

  • Kliknutí: počet kliknutí uživatelů z výsledků vyhledávání Google na váš odkaz/web.
  • Zobrazení: počet zobrazení vašeho webu uživateli ve výsledcích vyhledávání Google
  • CTR (Click-through rate): počet kliknutí dělený počtem impresí (zobrazení).
  • Pozice: průměrná pozice ve výsledcích vyhledávání pro danou adresu URL, dotaz nebo pro webovou stránku obecně.

Každou z těchto metrik lze analyzovat pro různé dimenze, včetně dotazů, stránek, zemí, zařízení a výskytů vyhledávání, které vedou k návštěvnosti vašich webových stránek.

Přístup k údajům o výkonu vyhledávání

K údajům o výkonu vyhledávání lze přistupovat různými způsoby, například pomocí rozhraní produktu, rozhraní API Search Analytics, konektoru Looker Studio a tabulek (ruční stažení z rozhraní).

Používání údajů o výkonu vyhledávání

Údaje o výkonnosti vyhledávání lze použít k identifikaci způsobů, jak zviditelnit webové stránky a zvýšit návštěvnost z Googlu. Ukázkové grafy optimalizace mohou ilustrovat typ analýzy, kterou můžete provést.

Filtrování dat a limity

Data v rozhraní sestavy i exportovaná data jsou agregována a filtrována různými způsoby. Zde jsou dvě hlavní omezení dat:

  1. Filtrování soukromí: Některé dotazy, tzv. anonymizované dotazy, nejsou v datech Search Console zahrnuty z důvodu ochrany soukromí uživatelů. Anonymizované dotazy jsou takové, které nevydalo více než několik desítek uživatelů za období dvou až tří měsíců.
  2. Denní limit datových řádků: Konzola Search Console má omezené množství dat, která lze zobrazit nebo exportovat, a to z důvodu omezení souvisejících s latencí obsluhy, úložištěm, zdroji pro zpracování a dalšími.

Filtrování soukromí

Při používání hlášení v konzole Search Console může docházet k nesrovnalostem dvěma hlavními způsoby:

  • V tabulce sestavy ani v rozhraní API není žádný řádek pro anonymizované dotazy, takže pokud sečtete kliknutí pro všechny řádky, nezjistíte stejný počet kliknutí, jako je celkový počet kliknutí v grafu.
  • Anonymizované dotazy jsou vynechány vždy, když je použit filtr, takže pokud porovnáte součet kliknutí v součtech grafu se součtem kliknutí obsahujících "nějaký_řetězec" a neobsahujících "nějaký_řetězec", dojde k nesrovnalosti.

Denní limit řádků dat

Maximální množství dat, které můžete exportovat prostřednictvím uživatelského rozhraní konzoly Search Console, je 1 000 řádků dat. V současné době je horní limit pro data exportovaná prostřednictvím rozhraní API služby Search Analytics 50 000 řádků denně pro jeden web a jeden typ vyhledávání.

Je to užitečné v rámci SEO?

Pochopení dostupných údajů o výkonu vyhledávání a jejich zpracování může být pro majitele webových stránek užitečné. Pokud budou mít na paměti filtrování soukromí a denní limity řádků dat, mohou uživatelé maximálně využít data poskytovaná službou Search Console a zvýšit návštěvnost svých webových stránek.